Stowarzyszenie Akcja Społeczna

Profesjonalne i kompleksowe poradnictwo prawne, obywatelskie i psychospołeczne.

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe /SAS/ świadczy usługi edukacyjno-szkoleniowe w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej, edukacji obywatelskiej, zagadnień prawnych itp.
dla wszystkich, bez wyjątku, podmiotów życia społeczno-gospodarczego oraz indywidualnych osób.

Organizujemy szkolenia w siedzibie /SAS/ jak i wyjazdowe, na zlecenie podmiotu zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym.

Specjalizacja w Zawodzie Pracownik Socjalny

Stowarzyszenie Akcja Społeczna /SAS/ posiada zgodę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie - Specjalizacji w Zawodzie Pracownik Socjalny.

Zgoda z dnia 27 maja 2014 roku Nr DPS-VI-51112-4178-96-MJ/14(17) y

W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom, zapraszamy Pracowników Socjalnych do udziału w zajęciach:

  • Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
  • Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

w następujących specjalnościach:

  • praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
  • praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy,
  • praca socjalna z osobami starszymi.

Wszelkie informacje o terminach, koszcie i regulaminie szkolenia udziela:
Pani Tamara Duśko – Dyrektor Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego /SAS/
Tel. 600 826 340
e-mail: edukacja.sas@wp.pl

Close Menu