Stowarzyszenie Akcja Społeczna
/SAS/

Profesjonalne i kompleksowe poradnictwo prawne, obywatelskie i psychospołeczne.

Stowarzyszenie Akcja Społeczna /SAS/:

STOWARZYSZENIE AKCJA SPOŁECZNA /SAS/ jest organizacją pozarządową, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, prowadzi działalność obejmującą zadania w zakresie m.in.: szeroko rozumianej polityki społecznej, pomocy społecznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, upowszechniania i ochrony praw kobiet, przeciwdziałania patologiom społecznym, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i aktywności obywatelskiej.

Działalność organizacji nastawiona jest na budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwa świadomego swych praw. Społeczeństwa wyedukowanego i sprawnego obywatelsko.

/SAS/ wspiera rodziny i osoby poprzez prowadzenie bezpłatnego i ogólnie dostępnego specjalistycznego poradnictwa, m.in.: prawnego, praw człowieka, praw obywatelskich oraz poradnictwa psychologicznego, rodzinnego, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie itp.

Stowarzyszenie Akcja Społeczna /SAS/:

  • poszerza dostęp obywateli do poradnictwa prawnego, obywatelskiego, psychospołecznego itp.;
  • proponuje rozwiązania modelowe, pobudzające energię obywatelską, niesie przesłanie o charakterze edukacyjnym oraz służy wyrównywaniu szans obywateli;
  • mobilizuje środowiska prawnicze, psychospołeczne do pracy „pro bono” na rzecz lokalnych społeczności.

Pomagamy od 1998 r.

Close Menu